JAVNA NABAVA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi_DVD Sigetec

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) Dobrovoljno vatrogasno društvo Sigetec kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekta s kojima je kao naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1:

• KRONOS PLUS d.o.o., Braće Radić 9, Sigetec, 48321 Peteranec,
• OPG Zlatko Palaš, Ivana Berute 100, Sigetec, 48321 Peteranec,
• OPG Marijana Barić, Braće Radić 39, Sigetec, 48321 Peteranec,
• Super TENA d.o.o., Mihovila Pavleka Miškine 20, 48000 Koprivnica,
• PRO MOTO d.o.o., Križevačka ulica 6, 48000 Koprivnica,
• Kadrovi d.o.o., Savska cesta 41, 10000 Zagreb,
• KADUS d.o.o., Savska cesta 41, 10000 Zagreb,
• OPG Kolar Milica, Braće Radić 16, Sigetec, 48321 Peteranec.

Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.

Plan Nabave_DVD Sigetec_2022