KONTAKT


Matije Eršega 3, Sigetec, 48321 Peteranec

Tel/Fax 048/865-193

E-mail: dvdsigetec1891@gmail.com

Matični broj: 3055213

OIB: 00208747193

IBAN: HR3523400091110028702

Kontakt telefoni:

Predsjednica Antonija Kolar 099/799-80-27

Zapovjednik Darko Palaš 098/975-36-30