POVIJEST

Društvo je osnovano 1879. godine na inicijativu kolarskog majstora Ivana Juriše, ali službeno je registrirano tek 1891. godine. Okupivši oko sebe nekolicinu istomišljenika, Juriša je započeo s radom na unapređenju rada Društva. Već 1887. godine kupljena je jedna ručna štrcaljka, tzv. “nalevnjača”, a 1890. i druga, marke “Kraus”, sa svom potrebnom opremom te 28 odijela s kacigama. Odmah po registraciji, Društvo je učlanjeno u tadašnju Hrvatsko-slavonsku vatrogasnu zajednicu. Aktivni su sve do 1914. godine kada počinje Prvi svjetski rat te je veliki broj članova mobiliziran u Austro-ugarsku vojsku. Nažalost, većina se nije vratila s ratišta.

1925. Ljudevit Volfson zajedno sa Stjepanom Cmrkom i Matom Dombovićem ponovno aktivira Društvo, koje tada broji 26 članova. Osim spremišta za štrcaljke, nisu imali vlastite prostorije sve do 1929. godine, kada konačnom razdiobom Zemljišne zajednice Sigetec dobivaju sve zgrade koje su bile vezane za spremište. Uspješno rade sve do početka Drugog svjetskog rata, kada svi mlađi članovi odlaze na ratište.

U vrijeme NDH, Društvo je održavalo dežurstva samo sa starijim članovima, no time nije umanjena sposobnost za brzu i uspješnu intervenciju. Za vrijeme rata u Vatrogasnom domu nalazile su se radionice za potrebe NDH i njemačke vojske, a nakon pada NDH ostavljene su u jako lošem stanju. Nakon pada NDH, Društvo nastavlja s radom iako je tijekom rata opljačkano. Pristupa se renoviranju i nadogradnji Vatrogasnog doma.

1961. Društvo slavi 70. obljetnicu te dobiva svoj prvi barjak od NO Općine Drnje. U idućim godinama modernizira opremu.

1954. kupuje se prvi agregat “TMZ”. Na čelo dolazi Franjo Blažotinec, koji vodi Društvo sljedećih 20 godina. 1967. kupuje se drugi agregat “Mali Zvornik”, a 1968. instalirana je krovna sirena. 1971. kupljeno je i prvo vozilo kombi IMV 1600 SUPER B, a 1972. i traktorska cisterna “Majevica”, a 1978. kupuje se autocisterna “CSEPEL”. Nakon nabave autocisterne započinje se razmišljati o ponovnom proširenju spremišta koje je postalo premalo za svu opremu. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, 1991. pristupa se nadogradnji spremišta koje traje sve do 1998. godine.

U vrijeme Domovinskog rata veliko broj članova odlazi na ratište, a Društvo održavaju dječaci od 15-ak godina pod vodstvom tadašnjeg predsjednika Josipa Kalavarića. 1995. za predsjednika DVD-a izabran je Darko Palaš, za tajnika Darko Barčanec, a za zapovjednika Tihomir Petrović.

1998. Društvo organizira 1. Međunarodno natjecanje vatrogasaca Sigetec ’98. na koje dolaze i prijatelji iz Mađarske (Budapest), Slovenije (Hajdose) te Češke (Rožmital pod Tremšinem). Nakon toga i članovi DVD-a Sigetec odlaze na međunarodna natjecanja u spomenute države. 2001. održana je proslava 110 godina rada na kojoj su uz domaće vatrogasce bili i prijatelji iz inozemstva. Gosti iz češkog grada Rožmital pod Tremšinem doveli su i limenu glazbu koja je održala koncert.

DVD Sigetec posebno je ponosno na potpisane Povelje o pobratimljenju s DVD-om Split i DVD-om Legrad te na prijateljstvo s DVD-om Svinjarevci, DVD-om Pomaz (Mađarska), PGD-om Hajdoše (Slovenija) i SDH-om Rožmital pod Tremšinem (Češka). Odličnu suradnju imaju i sa DVD-om Peteranec.

U veljači 2013. godine Društvo je posjetio glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Slavko Tucaković, u čijoj pratnji je bilo izaslanstvo izraelskih vatrogasaca.

2021. godine društvo je obilježilo 130 godina rada i postojanja prilikom čaga je potpisalo povelju o bratimljenju s prijateljima iz Češke Republike, SDH Rožmitál pod Třemšínem. Kumovi bratimljenja bili su prijatelji iz Republike Slovenije, PGD Hajdoše.